ProUp Solutions
Kontakt
PRODUKTY I USŁUGI

Narzędzia diagnostyczne

Fris® - Style Myślenia i Działania
Reiss Motivation Profile™
Competence Navigator - diagnoza kompetencji 270/360
IP 121.

Ramka

Czym są narzędzia diagnostyczne?

Poznaj FRIS, REISS i inne narzędzia diagnostyczne.
Narzędzia diagnostyczne są skutecznym wsparciem w obszarze rozwoju kompetencji miękkich pracowników przy diagnozie potrzeb, ewaluacji postępów i ocenie skuteczności procesów rozwojowych.
Indywidualne podejście
Diagnoza potrzeb.
Efekty
Ewaluacja postępów.
Lepsza zdolność adaptacji
Ocena skuteczności procesów rozwojowych.
Jak działają narzędzia diagnostyczne?
Proces realizacji.
Krok 1:
Wypełnienie kwestionariusza online.
Ramka
Krok 2:
Otrzymanie indywidualnego raportu z wynikami.
Ramka
Krok 3:
Sesja informacji zwrotnej z certyfikowanym konsultantem (60-90 minut).
Ramka
Krok 4:
Zaplanowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji.

Wybierz narzędzie.

FRIS ®
REISS ™
Competence Navigator
Partner FRIS

FRIS® - Style Myślenia i Działania

Raport indywidualny i zespołowy.
Korzyści indywidualne:
Daje odpowiedź, jaki jest preferowany styl myślenia i działania.
Pokazuje mocne strony, zasoby i predyspozycje.
Pozwala zrozumieć własny styl działania i komunikacji.
Jest kluczem do komunikacji z odmiennymi stylami myślenia.
Korzyści zespołowe:
Identyfikuje role we współpracy zespołowej i pozwala trafnie dobrać zadania do ludzi.
Integruje zespół wokół celów organizacji i doskonali komunikację.
Wzmacnia motywację zespołu i buduje zaangażowanie.
Korzyści dla organizacji:
Wzrost skuteczności dzięki diagnozie luki efektywności w pracy zespołowej.
Wzrost identyfikacji pracowników z zadaniami.
Zapobieganie konfliktom poprzez doskonalenie komunikacji.
Łatwiejsze zarządzanie różnorodnym zespołem.
Wsparcie w rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Reiss Motivation Profile

Reiss Motivation Profile™

profil motywacyjny pracownika i zespołu.
Na jakie pytania przynosi odpowiedź?
Jak motywować, a jak nie demotywować pracowników?
Jak sprawić, by chciało się chcieć?
Co motywuje pozafinansowo pracowników w moim zespole?
Jak wykorzystać swoje motywatory, by zwiększyć potencjał osobisty i zespołu?
Jakiego kandydata w procesach rekrutacyjnych szukam do mojego zespołu?
Korzyści indywidualne:
Poznanie swoich mocnych stron, docenienie własnej wartości.
Lepsze poznanie siebie i innych, poprawa jakości komunikacji.
Bardziej świadome wykorzystanie własnego potencjału.
Wzrost zadowolenia z pracy i motywacji do pracy.
Zwiększenie świadomego uczestnictwa w pracy z zespołem.
Większa tolerancja wobec innych współpracowników i ich zachowań.
Korzyści dla organizacji:
Przeciwdziałanie rotacji.
Możliwość elastycznego dobierania sposobów motywacji indywidualnie do każdego pracownika.
Skuteczne budowanie długofalowego zaangażowania w zespole i zwiększenie efektywności pracy.
Bezpośredni wpływ na budowanie lojalności pracownika i jego identyfikację z miejscem pracy poprzez świadome wychodzenie naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom.
Tworzenie środowiska pracy, które tworzą zmotywowani, zadowoleni i zaangażowani ludzie.
Lepsze dopasowanie zadań do ludzi.
Tworzenie ścieżek rozwoju w oparciu o motywację wewnętrzną pracowników.

Competence Navigator

DIAGNOZA KOMPETENCJI 270/360 - Skala Kontekstowa®.
Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?
W jakim stopniu kompetencje pracownika są dopasowane do potrzeb organizacji?
Jakie cele w obszarze kompetencyjnym wyznaczać w procesach rozwojowych?
Jakie kompetencje rozwijać?
Jakie kompetencje są ważne dla organizacji?
Jakie krytyczne luki kompetencyjne mogą hamować rozwój organizacji?
Jakie wskazania talentowe kompetencji mogą wspierać kierunki rozwoju organizacji?"

FRIS- Style Myślenia i Działania®

Raport indywidualny i zespołowy.
Partner FRIS
Korzyści indywidualne:
Daje odpowiedź, jaki jest preferowany styl myślenia i działania.
Pokazuje mocne strony, zasoby i predyspozycje.
Pozwala zrozumieć własny styl działania i komunikacji.
Jest kluczem do komunikacji z odmiennymi stylami myślenia.
Korzyści zespołowe:
Identyfikuje role we współpracy zespołowej i pozwala trafnie dobrać zadania do ludzi.
Integruje zespół wokół celów organizacji i doskonali komunikację.
Wzmacnia motywację zespołu i buduje zaangażowanie.
Korzyści dla organizacji:
Wzrost skuteczności dzięki diagnozie luki efektywności w pracy zespołowej.
Wzrost identyfikacji pracowników z zadaniami.
Zapobieganie konfliktom poprzez doskonalenie komunikacji.
Łatwiejsze zarządzanie różnorodnym zespołem.
Wsparcie w rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Reiss Motivation Profile™

profil motywacyjny pracownika i zespołu.
Reiss Motivation Profile
Na jakie pytania przynosi odpowiedź?
Jak motywować, a jak nie demotywować pracowników?
Jak sprawić, by chciało się chcieć?
Co motywuje pozafinansowo pracowników w moim zespole?
Jak wykorzystać swoje motywatory, by zwiększyć potencjał osobisty i zespołu?
Jakiego kandydata w procesach rekrutacyjnych szukam do mojego zespołu?
Korzyści indywidualne:
Poznanie swoich mocnych stron, docenienie własnej wartości.
Lepsze poznanie siebie i innych, poprawa jakości komunikacji.
Bardziej świadome wykorzystanie własnego potencjału.
Wzrost zadowolenia z pracy i motywacji do pracy.
Zwiększenie świadomego uczestnictwa w pracy z zespołem.
Większa tolerancja wobec innych współpracowników i ich zachowań.
Korzyści dla organizacji:
Przeciwdziałanie rotacji.
Możliwość elastycznego dobierania sposobów motywacji indywidualnie do każdego pracownika.
Skuteczne budowanie długofalowego zaangażowania w zespole i zwiększenie efektywności pracy.
Bezpośredni wpływ na budowanie lojalności pracownika i jego identyfikację z miejscem pracy poprzez świadome wychodzenie naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom.
Tworzenie środowiska pracy, które tworzą zmotywowani, zadowoleni i zaangażowani ludzie.
Lepsze dopasowanie zadań do ludzi.
Tworzenie ścieżek rozwoju w oparciu o motywację wewnętrzną pracowników.

Competence Navigator

DIAGNOZA KOMPETENCJI 270/360 - Skala Kontekstowa®.
Na jakie pytania pomaga odpowiedzieć?
W jakim stopniu kompetencje pracownika są dopasowane do potrzeb organizacji?
Jakie cele w obszarze kompetencyjnym wyznaczać w procesach rozwojowych?
Jakie kompetencje rozwijać?
Jakie kompetencje są ważne dla organizacji?
Jakie krytyczne luki kompetencyjne mogą hamować rozwój organizacji?
Jakie wskazania talentowe kompetencji mogą wspierać kierunki rozwoju organizacji?"
Ramka

Sprawdź nasze produkty i usługi lub skontaktuj się z nami.

Narzędzia diagnostyczne rekomendowane są dla klientów indywidualnych, kadry zarządzającej oraz zespołów w organizacjach. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami, aby się dowiedzieć, jak możesz skorzystać z narzędzi indywidualnie lub zespołowo.
Skontaktuj się z nami
ProUp Solutions
Ludzie. Rozwój. Efekty.
Copyrights ©
2024
ProUp Solutions
Menu
Stworzone z
przez BrandUP!
crossmenucheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram